PPT极客分享:非洲电商 Jumia 上市路演PPT

  • A+
所属分类:PPT赏析

Jumia,非洲电子商务巨头、具有“非洲阿里巴巴”或者“非洲亚马逊”之称。于2019年4月12日周五在纽交所上市,交易代码JMIA,发行价14.50美元,发行1350万股ADS,计划筹资1.96亿美元,并成为第一家在全球大型交易所上市的非洲科技创业公司。

Jumia,非洲电子商务巨头、具有“非洲阿里巴巴”或者“非洲亚马逊”之称。

以下便是Jumia上市路演的PPT全文:

Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined
Jumia 非洲电商IPO路演PPT-undefined

以上就是PPT极客分享的关于Jumia上市路演PPT的内容,希望大家喜欢!如有PPT定制和PPT修改的需求,欢迎勾引PPT极客。

zaoshaoye

发表评论

您必须才能发表评论!